Domovská stránka školy

Informácie o škole

Naši pedagógovia

Naši žiaci a ich práce

Naši sponzori

Informačný servis

Pozvánka do školy

Občianske združenie

 

 

 

Aktualizácia 12.6.2019
©Katarína Valocková

 

 


Základná škola 
Stredisková 2735/5
Lieskovec

Logo šloly
 
Telefón/fax/záznamník: 045/5370227 e-mail: zwkladns@zslieskovec.edu.sk

Faktúry -zmluvy -  objednávky       

 

Nová webová stránka od 1.10.2020: www.zslieskoveczv.edupage.org 

 Zelená škola

Daltonská škola

Sme súčasťou DALTON INTERNATIONAL

Dalton Slovensko 

Ochrana osobných údajov

 Výsledky komplexnej inšpekcie konanej v našej škole v dňoch 8.-10.12.2014

 Elektronická podoba výkonu verejnej moci
Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk

 

                        Školská jedáleň: 045/5370254, jedálny lístok