Povedali naši žiaci...
alebo zasmejte sa s nami

Tancujúca myška
U: Adamko, ty si vážne myslíš, že som sprostá?
A: Nie, veď učíte matematiku!
A.J.
JA AM0J  BRAD ZME  SA Išli  hrať  do  našej  záhrady  fUDBAL  hrali  sme  sa  a náhodou  som  rozbil  okno moja  mamina  bola  Velmi   nahnevaná  tak  ja a MOJ  BRAD  ZME   MALI  ZAKAZANé  CHODIť  CELé  DVA  MESYACE  VON    NáS  TO  ZNUDILO  ATAK NáZ  MAMINA PUSťILA  PO TAKOM DLHOM  Čase   pusťila   opeť  hrať  fudbal  atak  ZME  MAMINKEslUBILY  Že    nigdy  nerozbijeme  okno  atak  sa  to  stalo  že    nigdy   zme  nerozbily  okno  MAMINKA  BOLA  VELMY  RADA  a slubila   že  nám kupi  horské  bicigle  splnila   to  čo  povedala  a tak  ja  a môj  brad  zme  sa  ťešili   že  máme  horské   bicigle   a tak  zme  sakaždučky  den   mohly  voziť  na  horskych  bicigloch   a náhodou   sa  nám  pokazily  a náš   ocino   nám   ich  opravil a zasa   zme  sa  vozily  . Gramatická tragikomédia neznámeho autora
Slnko je tvorené guľou...
U: Na ktorej planéte je život?
M: Na Jupiteri!
U: Na ktorej planéte žiješ?
M: Na žiadnej...
U: Ty nežiješ?
M: Žijem, ale neviem na ktorej...
U: Keď mesiac na jasnej oblohe nevidíme hovoríme, že je...
M: Stratený!
Magnet má 2 póly, železný a ...
Čo má kapor na boku hlavy? Uši!
Čím dýcha kapor? Vodou...

M.O. - bývalá 4.A

Späť