Výsledky komplexnej inšpekcie

Späť

V dňoch 8.-10.12.2014 nás v našej škole navštívila štátna školská inšpekcia. 

Čítajte tu: Závery z komplexnej inšpekcie 

 

Tešíme sa z tohto úspechu!