Konzultačné dni pre rodičov

Budík

 

V školskom roku 2018/2019 budú prebiehať konzultácie k prospechu a správaniu žiakov medzi šiestimi očami- žiak, rodič a učiteľ, v termíne vždy najskôr týždeň pred termínom konania zasadnutia pedagogickej rady. Termín a hodinu oznámi triedna učiteľka rodičom cez portál bezkriedy a v slovníku alebo v žiackej knižke. 
 

 

Prosíme rodičov, aby si svoje povinnosti zariadili tak, 
aby sa konzultácií v tieto dni a v uvedenom čase mohli zúčastniť.

Ďakujeme, že nechodíte konzultovať počas prestávok alebo pred vyučovaním!

 Aktualizácia 11.9.2018

Späť