Záujmová činnosť školy

 Záujmovú činnosť školy zabezpečujú v tomto školskom roku 5 záujmových krúžkov. Pridajte sa k nám a vyberte si podľa svojho záujmu! 

Krúžky v školskom roku 2019/2020

Od školského roka 2011/2012 v našej obci poskytuje vzdelávanie  Základná umelecká škola Očová, elokované pracovisko Lieskovec. 

www.zusocova.webnode.sk

Rozvrh hodín ZUŠ Očová, v Lieskovci

Fotodokumentácia z rôznych akcií je súčasťou školských aktualít. 

 

Aktualizácia 03.03.2020