Tancujúce deti

Potrebujete pomoc?

 

Motto: "Deti máme pre radosť, problémy sú s nami - dospelými..."

Občas si každý človek nevie s niečím rady. Môže sa to týkať aj výchovy a vzdelávania Vášho dieťaťa. Vtedy potrebujeme pomôcť - Vy ako rodičia a my ako pedagógovia. Nie je to hanba obrátiť sa na odborníkov. Tragédiou je, keď sa tvárime, že pomoc nepotrebujeme.

Ako postupovať?

  • Odborníkov môžete osloviť aj bez toho, aby ste informovali školu. Často je však dôležité pre posúdenie problému, ako sa Vaše dieťa správa v škole, s čím si nevie rady, aké má postavenie v kolektíve.
  • Nestrašte vopred dieťa vyšetrením u odborníka, celý problém sa tak môže javiť inak.
  • Nikomu (okrem najbližších) nehovorte, kde s dieťaťom idete. Len Vy viete prečo tak robíte, ostatní Vás nepochopia a ešte Vám môžu ublížiť. Škola musí o tejto skutočnosti zachovávať mlčanlivosť.
  • Nie ste povinní sprístupniť správu z vyšetrenia škole. Ak však chcete svojmu dieťaťu pomôcť - urobíte tak. Len v takom prípade môže škola zohľadniť potreby Vášho dieťaťa.

Späť