Semafór

Na koho sa obrátiť?

Poradenské zariadenia v okolí našej školy

Centrum pedagogicko-psychologická poradenstva a prevencie (CPPPa P) - pomôže pri diagnostikovaní školskej zrelosti a výchovno-vzdelávacích problémoch detí
Adresa: Dukelských hrdinov 44, Zvolen

Telefónne čísla: 533 55 02, 540 26 19

pppzvolen@stonline.sk

http://cpppapzvolen.webnode.sk

Späť