Tlačivá pre rodičov i učiteľov

 

Tieto tlačivá môžete využiť pre Vaše potreby. Dostanete ich aj v tlačenej podobe, ale v prípade, že ich dieťa stratilo, 
môžete si ich z tejto stránky opätovne vytlačiť. Bližšie informácie k nim Vám ochotne poskytneme.

Tlačivo

Použitie

Prihláška na vyučovanie náboženskej alebo etickej výchovy

Vyučovanie týchto predmetov je povinné, žiaci si do konca mája školského roku vyberajú predmet na ďalší školský rok. 

Žiadosť o prijatie do školy Vypĺňajú rodičia v prípade, že majú záujem, aby sa ich dieťa vzdelávalo v našej škole. 
Nevypĺňajú ho rodičia pri zápise do 1.ročníka!
Žiadosť o prijatie do školy k individuálnemu začleneniu Vypĺňajú rodičia v prípade, že majú záujem, aby sa ich dieťa vzdelávalo v našej škole formou individuálnej integrácie.
Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania v predmete V prípade potreby oslobodenia vzdelávania v predmete (najčastejšie telesnej výchovy) rodičia vypĺňajú toto tlačivo. Obnovuje sa pre každý školský rok a je potrebné k nemu pripojiť lekárske potvrdenie, na ktorom bude jasne napísané, či sa jedná o úplne alebo čiastočné oslobodenie od tohto predmetu.
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
Informovaný súhlas k odkladu PŠD

 

Vaše dieťa musíte zapísať v tomto školskom roku do prvého ročníka. Napriek tomu si myslíte, že je ešte pre vstup do školy nezrelé. V takomto prípade môžete prísť na zápis aj bez dieťaťa, zapíšete ho do školy, ale zároveň vyplníte na základe Vášho uváženia túto žiadosť. 
Protokol o zápise do 1.ročníka základnej školy Vypĺňajú rodičia počas zápisu alebo si ho pripravia vopred pred zápisom. Obsahuje aj prihlášky žiaka na vyučovanie náboženstva/etickej výchovy.
   
   
   

Späť