Vzdelávanie pedagógov

Späť

Školský rok 2015/2016

Meno pedagóga

Vzdelávanie

Vzdelávacia inštitúcia

Všetci PZ Psychohygienický výcvik Moderné európske vzdelávanie pedagógov, EVAM BA, s.r.o
Mgr. Mariana Mareková 
Mgr. Adriana Butkovská
Mgr. Lenka Hudecová
Mgr. Katarína Valocková
Mgr. Slavka Zastková
Moja prvá škola Edulab,n.o.

Mgr. Mariana Mareková 
Mgr. Adriana Butkovská
Mgr. Lenka Hudecová
Mgr. Katarína Valocková
Mgr. Slavka Zastková

eUčebnice pre I.stupeň Akadémia Alexandra, s. r. o.
Mgr. Lenka Hudecová Roadshow Moderný učiteľ Indícia, n.o.

Mgr. Lenka Hudecová
Mgr. Katarína Valocková

Konferencia Czech Dalton, Dalton na I. stupni ZŠ-akredit.kurz, 4x45 min

Czech Dalton
Mgr. Katarína Valocková Stretnutie riditeľov škôl Pallas Athena Indícia, n.o.

Mgr. Mariana Mareková
Mgr. Katarína Valocková

Kurz Hejného vyučovacej metódy pre mierne pokročilých Indícia, n.o.

Mgr. Adriana Butkovská
Mgr. Lenka Hudecová

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy Indícia, n.o.

Školský rok 2014/2015

Meno pedagóga

Vzdelávanie

Vzdelávacia inštitúcia

Mgr. Adriana Butkovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese
Využívanie IKT vo vyučovaní
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov I. stupňa
MPC Banská Bystrica
Mgr. Slavka Zastková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese MPC Banská Bystrica
Mgr. Mariana Mareková Baltík- programovanie na ZŠ, začiatočník MPC Banská Bystrica
Mgr. Ivana Litavcová Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami v bežnej škole MPC Banská Bystrica
Mgr. Eva Giartlová
Tatiana Ilovská
Aktivizujúce metódy vo výchove- Interaktívna tabuľa v edukačnom procese MPC Banská Bystrica
Mgr. Lenka Hudecová Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní MPC Banská Bystrica
Mgr. Adriana Butkovská
Mgr. Katarína Valocková
Sfumato (splývavé sčítanie)- čítanie pre všetky deti Vzdelávací a didaktický inštitút ABC MUSIC- vo.o.s.

Školský rok 2013/2014

Meno pedagóga

Vzdelávanie

Vzdelávacia inštitúcia

Mgr. Adriana Butkovská Práca v školskej knižnici
Využívanie IKT vo vyučovaní
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov I. stupňa
MPC Banská Bystrica
Mgr. Adriana Butkovská
Mgr. Katarína Valocková
Líderstvo v škole MPC Banská Bystrica

 

Školský rok 2012/2013

Meno pedagóga

Vzdelávanie

Vzdelávacia inštitúcia

Mgr. Mariana Mareková  Prípravné atestačné vzdelávanie MPC Banská Bystrica
Mgr. Katarína Valocková Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka 1.stupňa ŠPU - vzdelávanie v rámci europrojektu
Mgr. Katarína Valocková Riadenie školy a školského zariadenia MPC Banská Bystrica
Mgr. Eva Giertlová Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov školských výchovno- vzdelávacích zariadení MPC Bratislava

 

Školský rok 2011/2012

Meno pedagóga

Vzdelávanie

Vzdelávacia inštitúcia

Mgr. Lenka Hudecová Modernizácia vzdelávacieho procesu UIPŠ - vzdelávanie v rámci europrojektu
Mgr. Mariana Mareková  Prípravné atestačné vzdelávanie MPC Banská Bystrica
Mgr. Slavka Zastková
Mgr. Katarína Valocková
Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka 1.stupňa ŠPU - vzdelávanie v rámci europrojektu
Mgr. Katarína Valocková Riadenie školy a školského zariadenia MPC Banská Bystrica
Bc. Ivana Mlynárová ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania MPC Banská Bystrica
Mgr. Eva Giertlová Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov MPC Nitra

 

Školský rok 2010/2011

Meno pedagóga

Vzdelávanie

Vzdelávacia inštitúcia

Mgr. Lenka Hudecová Modernizácia vzdelávacieho procesu UIPŠ - vzdelávanie v rámci europrojektu
Mgr. Mariana Mareková  Prípravné atestačné vzdelávanie MPC Banská Bystrica
Mgr. Jana Golianová
Mgr. Slavka Zastková
Mgr. Katarína Valocková
Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka 1.stupňa ŠPU - vzdelávanie v rámci europrojektu
Mgr. Jana Golianová
Mgr. Slavka Zastková
Metodika výučby anglického jazyka MPC Banská Bystrica
Mgr. Jana Golianová
Mgr. Lenka Hudecová
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania MPC Banská Bystrica
Mgr. Katarína Valocková Riadenie školy a školského zariadenia MPC Banská Bystrica
Bc. Ivana Mlynárová ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania MPC Banská Bystrica
Mgr. Silvia Šovčíková Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní MPC Banská Bystrica
Mgr. Eva Giertlová Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov MPC Nitra

Školský rok 2009/2010

Meno pedagóga

Vzdelávanie

Vzdelávacia inštitúcia

Mgr. Lenka Hudecová Modernizácia vzdelávacieho procesu UIPŠ - vzdelávanie v rámci europrojektu
Mgr. Mariana Mareková  Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky ŠPU - vzdelávanie v rámci europrojektu
Mgr. Jana Golianová
Mgr. Slavka Zastková
Mgr. Katarína Valocková
Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka 1.stupňa ŠPU - vzdelávanie v rámci europrojektu
 PaedDr. Martina Chalachánová Anglický jazyk Akadémia vzdelávania plus Zvolen