Domovská stránka školy

Informácie o škole

Naši pedagógovia

Naši žiaci a ich práce

Naši sponzori

Informačný servis

Pozvánka do školy

Občianske združenie

 

 

 

 

Naši pedagógovia

 
Riaditeľka školy: Mgr. Adriana Butkovská 

 

Školský rok 2019/2020

 

Triedne učiteľky:

1.A - Mgr. Mariana Mareková

2.A - Mgr. Ivana Litavcová

3.A - Mgr. Slavka Zastková

4.A - Mgr. Lenka Hudecová

  

Vychovávateľky ŠKD:

Lucia Miklianová

Bc. Monika Bělohoubková

Učitelia nábož. vých.

Mgr. Vlasta Barnová

Mgr. Lívia Mojžišová

Asistentky učiteľa: 

Mgr. Eva Giertlová
Bc. Monika Bělohoubková
 

 

 

                      Ako sa vzdelávame?

Aktualizácia 11.9.2018