Domovská stránka školy

Informácie o škole

Naši pedagógovia

Naši žiaci a ich práce

Naši sponzori

Informačný servis

Pozvánka do školy

Občianske združenie

 

 

Občianske združenie Lieskovček

 
  • Vzniklo transformáciou združenia rodičov našej školy
  • Cieľom združenia je podpora vzdelávacích aktivít v obci
  • Pomocou tohto združenia bude možné získavať finančné prostriedky poukázaním 2% z dane obyvateľov a firiem
  • Stanovy Občianskeho združenia Lieskovček boli prijaté na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

 

Ako boli využité finančné prostriedky ?

  • Zakúpili sme žiakom množstvo pomôcok 
  • Vymenili sme staré lavice za nové
  • Doplnili sme žiacku knižnicu o nové tituly z doplnkového čítania
  • V rámci dohôd o spolupráci pri výbere 2% z dane sme pomohli aj iným MŠ aZŠ
 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojimi 2% z dane! 

Chcete aj Vy pomôcť? 

             Aktualizácia 20.02.2020